De Suisse

De oorsprong van de eeuwenoude traditie begon met de Zoeaven.
Dat waren leden van de roemruchte Zwitserse Garde die in 1506 in Rome werd
opgericht als persoonlijk keurkorps van de Paus. De Zwitsers (in het Frans
Les Suisses) werden ook de naamgegevers van dit gilde.

Wat is de taak van de Suisse?
Heel eenvoudig gezegd:
Hij zorgt voor orde en eerbied tijdens de eucharistieviering.

Hij wijst in de kerk ieder zijn plaats aan
en begeleidt de priester naar het altaar.
Verder zorgt hij dat de collecte en communiegang rustig en ordelijk verlopen.

Op 16 november 2003 fungeerde Martin Snackers als Suisse
tijdens de Gildemis bij gelegenheid van het
Marketentstertreffen in onze kerk.